เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ - Advanced Defensives

JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
WELCOME
การเรียนรู้ของมนุษย์เรามีมากมายหลากหลายวิธี จะอย่างไรก็ตามวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือ "การเรียนรู้ผ่านกระบวนการอบรม" และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างคุณค่าแก่องค์กร Advanced Defensives ให้บริการอบรมด้านการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และ ในปี 2562 Advanced Defensives เพิ่มหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารการขนส่งทางรถยนต์ เพราะการขนส่งมีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตผู้คนและธุรกิจของประเทศ บริการของ Advanced Defensives มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจลูกค้ามีความแข็งแกร่ง  ปฏิบัติปรับตัวได้ตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง มีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาวมากยิ่งขึ้น
Management Courses:
 
อบรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง: ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถ
  1. มีความเข้าใจ หลัก วิธี ความรู้การปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
  2. รู้สูตรสำเร็จ (Best Practice) การปฏิบัติงานให้องค์กรได้ประโยชน์เร็ว (ลดระยะเวลาลองผิดลองถูก)
  3. มีความเข้าใจและปรับตัวเข้ากับลักษณะของงานภายในระยะเวลาอันสั้น
  4. ทราบแนวทางการสร้างกระบวนการประเมินการปฏิบัติงานด้วยเชิงระบบที่สามารถสื่อสารให้ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานได้เห็นภาพรวมของงานที่รับผิดชอบ
  5. ทราบวิธีการทำงานและการสอนงานแบบ Active Learning ประเมินผลของผู้ปฏิบัติงานจากการปฏิบัติมากกว่าทฤษฏีหรือคำพูด
Driver Course:
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถ
  • มีความรู้เชิงทฤษฏี หลักการและเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุุุ เพื่อขับรถให้ตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนคนอื่น ๆ มีความปลอดภัย ไปถึงจดหมายปลายทาง
  • มีความรู้ มีประสบการณ์การขับปลอดภัยเชิงป้องกัน สามารถเผยแพร่ถ่ายทอดต่อ ๆ ให้ลูกหลาน ญาติ ๆ บุคคลรอบข้างและคนอื่น ๆ 
  Advanced Defensives
การเผยแพร่ความรู้ของเรา สู่สังคมไทยจะมิบังเกิดได้เลย "หากไม่ได้รับความกรุณาและการอุปการะจากคุณลูกค้า" ปีใหม่ 2562 เราขอวิงวอนอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงโปรดดลบันดาลให้คุณลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ ความรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรงและสมหวังทุกประการตลอดทั้งปี