การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ - Defensive Driving

JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 
WELCOME

 

ROAD TRAFFIC SAFETY

MANAGEMENT CONSULTING


"ให้การปรึกษาการลดอุบัติเหตุ, การวางแผนควบคุมการขนส่งตามมาตรฐาน ISO 39001, 
อบรมการขับขี่รถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive driving) รถยนต์และจักรยานยนต์"


สอบถามเพิ่มเติมที่ 061 - 836-1114, wasutraining@gmail.com


    
 
 
 
 
 
 
 
     บริการของเรา:
- ให้การปรึกษาการลดอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบและมาตรฐานที่เคยปฏิบัติประสบความสำเร็จมาแล้ว ราคาคิดตามขนาดขององค์กร จำนวนพนักงานขับรถ ลักษณะงานและสถานะระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน Coaching สอนวิธีรวมทั้งเทคนิคและทฤษฏีให้ทีมงานสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

- อบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุขั้นสูง 
(Advanced Defensive Driving) ค่าอบรม 13,500 บาท รุ่นละไม่เกิน 3 คน (ทฤษฏี+ปฏิบัติขับในถนนจริง)
                                                               - อบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Instructor course) หลักสูตร 5 วันต่อรุ่น ค่าอบรมรุ่นละ 150,000 บาท รุ่นละ 3 - 4 ท่าน "ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรนี้คือ อบรมให้เป็นวิทยากรมืออาชีพสามารถสอนได้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รู้เทคนิคการอบรมแบบมาตรฐาน สามารถอบรมเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้ รู้จักกำหนดวัตถุประสงค์ ผู้อบรมที่ผ่านการประเมินจะได้รับใบประกาศนียบัตร
                                                              

 
 
 
  
      

อุบัติเหตุเราสามารถป้องกันได้ไม่ยาก หากสนใจและให้ความสำคัญในการป้องกัน โดยใช้ความรู้การขับเชิงป้องกันของระบบมาตรฐานอย่างถูกต้อง