อบรม เขียนคู่มือ บริหารช่วง ที่ปรึกษา

JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 

WELCOME TO ADVANCED DEFENSIVES.COM 


 


 
 
     "Advanced defensives"

บริการ


อบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุระดับ Advanced หลักสูตร 1 วัน ราคา 6,800 บาท (รุ่นละไม่เกิน 3 คน)*
อบรมการสอบสวนอุบัติเหตุ ค้นหาสาเหตุระดับ Causal cause และ Root cause หลักสูตร 6 ชม.คนละ 1,800 บาท*
อบรมหลักสูตร Train the Trainer สอนขับรถแบบ Defensive ระดับ Advanced หลักสูตร 30 ชม. คนละ 15,000 บาท (รุ่นละไม่เกิน 3 คน)*
อบรมหลักสูตรหัวหน้างานขนส่ง (Transport Supervisor) หลักสูตร 30 ชม. คนละ 15,000 บาท*
อบรมหลักสูตรหัวหน้าความปลอดภัยงานขนส่ง (Transport Safety Supervisor) หลักสูตร 24 ชม. คนละ 12,000 บาท*
อบรมหลักสูตรการบริหารความปลอดภัยสำหรับธุรกิจบรรทุกขนส่ง หลักสูตร 24 ชม. คนละ 12,000 บาท*
อบรมหลักความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Logistics การสร้างกำไร ลดความสูญเสีย ฯลฯ หลักสูตร 6 ชม.คนละ 3,000 บาท*
(* = ราคาพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทางกรณีระยะทางเกิน 80 กม. ชำระเงินล่วงหน้า)

เขียนคู่มือบริหารธุรกิจการขนส่งน้ำมัน
เขียนคู่มือและระบบเพื่อขอรับรอง QMark กรมการขนส่งทางบก
เขียนคู่มือธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจบริการและธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องการมีระบบยั่งยืน

----------------------------------------------

 
Training syllabus...อาวุธคู่กายที่ Trainer ต้องมี!!! (สำหรับหลักสูตร Train the Trainer)

การอบรมแต่ละหลักสูตรต้องมี " แผนการอบรมของหลักสูตรนั้น ๆ " (Training syllabus)หรือบทสำหรับบรรยายเพื่อกำหนด
กรอบควบคุมการนำเสนอของวิทยากร ในอีกด้านหนึ่งแผนการอบรมมีไว้ให้วิทยากรคนอื่นทำหน้าที่สอนแทนได้ เพราะมีบทสำเร็จไว้ให้

หลักสูตรนี้เราสอนพื้นฐานวิธีการเขียน Training syllabus  
สอนวิธีเป็นวิทยากรอบรมตามเนื้อหาและขั้นตอนใน Training syllabus โดยมี 9 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้

 1. การแนะนำ (Introduce)
     แนะนำประวัติวิทยากรเคร่า ๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบ

 2. การเชื่อมโยง (Link)
     การตั้งคำถาม ๆ ถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือสิ่งที่อบรมมา
การถามเพื่อเป็นการเชื่อมโยงจากบทที่แรกไปสู่บทต่อ ๆ 

 3. การเกริ่นนำ (Introduction)
    ระบุเรื่องเรียน เพื่อสร้างกรอบหรือกำกับควบคุม
ให้ผู้เรียนจดจ่อในเรื่องที่สอนหรืออบรม เช่น การขึ้นรถ

 4. จุ่งมุ่งหมาย (Aim)
      บอก "วิธีที่ถูกต้องสำหรับเรื่อง / วิชา / หัวข้อ นั้น ๆ"
เช่น การขึ้นรถอย่างถูกวิธีนั้น เราใช้วิธีขึ้นลงแบบ 3 จุด เพื่อหลีกเลี่ยงพลัดตกจากรถ

 5. อธิบาย (Explainnation)
     ขยายข้อ 4 อธิบายบอกรายละเอียดให้ครบ
วิทยากรควรใช้สื่อการสอนประกอบการบรรยาย

 6. สรุปความเข้าใจ (Confirmation)
กระบวนการทดสอบความ "เข้าใจในข้อ 5"
ถ้าไม่เข้าใจ วิทยากรต้องอธิบายเพิ่มเติม ข้อนี้คือผลจากเหตุ (ข้อ 4,5) 

 7. การสาธิต (Demonstration)
     ผู้สอนสาธิตให้นักเรียนดู เช่น การขึ้นรถ 

 8. ฝึกปฏิบัติ (Training)
     วิทยากรประเมินผลการฝึกรายคนจากภาคปฏิบัติ 

 9. สรุป (Look forward)
     วิทยากรสรุปผลการฝึกอบรมของทุกคน
ที่สามารถฝึกผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่วิทยากรกำหนดไว้

(KISS. "Keep it short and simple _ เนื้อ ๆ สั้น ๆ" คือหลักการที่ Trainer นิยมมาอย่างยาวนาน)
 

 
 

 สอบถามเพิ่มเติมที่ 092 - 999-0591, 081 - 983-0894 wasutraining@gmail.com