การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ - Defensive Driving

JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 
WELCOME

 

ROAD TRAFFIC SAFETY

MANAGEMENT CONSULTING


"อบรมการขับขี่รถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive driving) รถยนต์และจักรยานยนต์
ปรึกษาแนะนำวิธีลดอุบัติเหตุและการวางแผนควบคุมการขนส่ง"


สอบถามเพิ่มเติมที่ 061-8361114


    
 
 
 
 
 
 
 
     บริการของเรา:
- อบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) ค่าอบรม 13,500 บาท รุ่นละไม่เกิน 3 คน (ทฤษฏี+ปฏิบัติขับในถนนจริง)
                                                               


- อบรมเฉพาะภาคทฤษฏี: ค่าวิทยากรวันละ 15,000 บาท ผู้ฟังไม่เกิน 20 ท่าน กรณีมีมากกว่าคิดเพิ่มท่านละ 150 บาท ราคานี้รวมใบประกาศนียบัตร แต่ไม่รวมเอกสารประกอบการบรรยาย (มี file ให้)

- อบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Instructor course) หลักสูตร 5 วันต่อรุ่น ค่าอบรมรุ่นละ 300,000 บาท รุ่นละ 3-5 ท่าน "ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรนี้คือ อบรมให้เป็นวิทยากรมืออาชีพสามารถสอนได้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รู้เทคนิคการอบรมแบบมาตรฐาน สามารถอบรมเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้ รู้จักกำหนดวัตถุประสงค์ ผู้อบรมที่ผ่านการประเมินจะได้รับใบประกาศนียบัตร
                                                              

 
- อบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็น Trainer เพือสอนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ หลักสูตร 3 วัน ค่าอบรมรุ่นละ 150,000 บาท รุ่นละไม่เกิน 5 ท่าน
- ให้การปรึกษาการลดอุบัติเหตุ ด้วยหลักการมาตรฐานบริษัทน้ำมันชั้นนำ ค่าบริการ 150,000 บาท (30 วัน)
- การวางแผนการขนส่งให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพนานาชาติ ISO 39001:2012
- อื่น ๆ เกี่ยวกับการขนส่งทางถนน
 
  
      

อุบัติเหตุเราสามารถป้องกันได้ไม่ยาก หากสนใจและให้ความสำคัญในการป้องกัน โดยใช้ความรู้การขับเชิงป้องกันของระบบมาตรฐานอย่างถูกต้อง