JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

หลักสูตร CTS

หลักสูตร Certified Transport Supervisor (CTS) "สอนโดยวิทยากรมืออาชีพด้านธุรกิจขนส่งและ Logistics"

การขนส่งทางถนนมีบทบาทอย่างมากและกำลังขยายเติบโตไปในทิศทางบวก การขนส่งจะมีอยู่ตลอดไปอย่างต่อเนื่อง มีพัฒนาการและความต้องการที่สลับซับซ้อนมากกว่าเดิม เมื่อการขนส่งขยายตัวเติบโตตามวัฎจักรของเศรษฐกิจ สิ่งที่มีความจำเป็นเคียงคู่กับการขยายการเติบโตคือ "ความต้องการผู้ปฏิบัติงานการควบคุมการขนส่งระดับหัวหน้างาน (Transport Supervisor)" ผู้ผ่านการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% มีสิทธิ์สอบประเมินผลการเรียนและรับใบประกาศนียบัตร จะได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในธรรมเนียบ CTS Website

หลักสูตร Certified Transport Supervisor มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคคลากรบริหารงานขนส่งอย่างมีทิศทางและรูปแบบมาตรฐาน ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถรู้กระบวนการและระบบการขนส่งครบวงจร สามารถปฏิบัติงานขนส่งได้ทันทีเมื่อผ่านการอบรม หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว ผู้ที่ต้องการความรู้พร้อมใบประกาศนียบัตรเพื่อไปสมัครงานใหม่และผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: พื้นฐานการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส หรือผู้ประสบการณ์ปฏิบัติงานในธุรกิจขนส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีหนังสือรับรองจากนายจ้าง) ไม่จำกัดเพศและอายุ มีความสามารถใช้ Computer และมีเวลาเข้าเรียนครบหลักสูตร

ระยะเวลาอบรม: 120 ชั่วโมง

รับจำนวนจำกัด: รุ่นละไม่เกิน 20 ท่าน
 *** เปิดเพียงปีละ 3 รุ่น *** รุ่นแรกเปิดพฤษภาคม 2563 สนใจจองด่วน

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน: 15,000 บาท (รวมเอกสาร ค่าดูงาน พักย่อยและอาหารกลางวันในวันเสาร์หรือวันศึกษาดูงาน)

รูปแบบหลักสูตร: ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติฝึกงาน การทำ Workshop และศึกษาดูงานจริงกับบริษัทขนส่งระดับมาตรฐาน

รูปแบบบริการ: หลักสูตร Public จัดที่บางแสน เรียนพุธ - ศุกร์ เวลา 13:00 - 17:00 น. วันเสาร์ 9:00 - 16:00 น. (รับคู่มือและตารางเรียนในวันปฐมนิเทศน์)

วิชาหลัก 10 วิชา ประกอบด้วย:
1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานขนส่ง (Transport Supervisor Role and Responsibility)
2. การบริหารองค์กรธุรกิจขนส่ง (Orgnization Management)
3. การบริหารการบริการลูกค้าเชิงกลยุทธ์ (Customer Service Management Strategy)
4. การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment Management)
5. การบริหารเส้นทางการขนส่ง (Route and Journey Management)
6. การบริหารการซ่อมบำรุง (Maintenance Management)
7. การบริหารพนักงานขับรถ (Driver Management)
8. การบริหารการเงินและงบประมาณ (Budget and Financial Management)
9. การบริหารงานผู้รับเหมาช่วง (Sub contractor Management)
10. การขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Techniques)

คณะวิทยากรผู้สอน: ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงในด้านสายงานบรรทุกขนส่งและ Logistics

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ wasutraining@gmail.com, 092-9990591, 081-9830894