JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

หลักสูตร Defensive Driving การขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ: อบรมเฉพาะผู้ที่มีใบขับขี่และมีประสบการณ์ขับไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความเฉพาะของ Defensive Driving:
     หลักสูตร Defensive Driving หรือการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุของเรา เป็นหลักสูตรสำหรับอบรมผู้ที่มีใบขับขี่แล้ว ความเฉพาะของหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะ "ชนปะทะมีคู่กรณี"
(Collisions)

วิธีอบรม: เน้นภาคปฏิบัติขับในถนนจริง 80% ภาคทฤษฏี 20%


A. อบรมผู้ขับรถ (Train the Driver): จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 3 คนต่อวันต่อรุ่น หลักสูตร In house ค่าธรรมเนียม 36,000 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก (หลักสูตรนี้สอนโดย Certified Advanced Defensive Driving Instructor ที่เคยได้รับการ Certified จากสถาบัน Smith System ประเทศอเมริกาโดยตรง)

วัตถุประสงค์หลักสูตร Advanced: เพื่อแนะนำวิธีขับเชิงป้องกันอุบัติเหตุขั้นพัฒนา (Advanced) คล้ายบริษัทระดับสากลในประเทศไทยใช้อบรมพัฒนาพนักงานขับรถ โดยอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติขับในถนนจริง

แผนการอบรม:
- 8:30 - 12:00 ภาคทฤษฏีสำหรับหลักสูตร Advanced
- 13:00 - 16:00 ภาคปฏิบัติออกขับในถนนจริง
- สรุป ถาม-ตอบ 
- มอบใบประกาศนียบัตรได้สำเร็จการอบรม

อุปกรณ์การสอน:ผู้จ้าง
- จัดเตรียมรถ 4 ที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- จัดเตรียมสถานที่และเครื่องฉาย

 

B. อบรมผู้ฝึกอบรม (Train the Trainer) หลักสูตร 40 ชั่วโมง: รุ่นละไม่เกิน 3 คน ค่าธรรมเนียม 180,000 บาท (In house) ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ Trainer ได้เพิ่มความรู้ ความสามารถและเทคนิคสำหรับการเป็น Trainer อย่างมืออาชีพ

แผนการอบรม: 8:00 - 17:00 ทุกวัน
- ภาคทฤษฏี
- ภาคฝึกสอน/ฝึกนำเสนอ
- ภาคปฏิบัติ Commentary Driving
- ฝึก Coaching และ Feedback
- ฝึกทำหลักสูตรอบรม (Training syllabus)
- มอบคู่มือการสอนและเอกสารอ้างอิงหลักสูตร 2 เล่ม
- มอบประกาศนียบัตรได้สำเร็จการอบรม

อุปกรณ์การสอน: ผู้จ้างเตรียม;
- สถานที่
- รถสำหรับฝึกภาคปฏิบัติ
- อื่น ๆ ที่จำเป็น
 
หมายเหตุ:
- วิทยากร Advanced Defensive Driving Instructor (เคยผ่านการรับรองจากสถาบัน Smith System Driver Improvement Institute, Texas ประเทศอเมริกา)


C. Motor Vehicle Accident Investigation หลักสูตรการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเชิงลึกเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ รถบรรทุก หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะและมีประโยชน์มาก ๆ อบรมครั้งเดียวจำและนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต เป็นที่ทราบกันดีว่าการสอบสวนหรือค้นหาสาเหตุนิยมใช้หลักทฤษฏีก้างปลาและ Why trees เพื่อค้นหาสาเหตุ จะอย่างไรก็ตามหลักสูตรของเราเจาะลึกกว่าและไม่หยุดเพียงเมื่อได้สาเหตุจาก Why trees เท่านั้น

วัตถุประสงค์: ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถ;
- เขียนรายงานการเกิดอุบัติเหตุโดยเรียบเรียงจากข้อมูลภายในและภายนอก (สำรวจสถานที่เกิดอุบัติเหตุ, ความเสียหาย)
- ระบุสาเหตุเบื้องต้น เช่น ระบบบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร ฯลฯ
- ระบุสมมติฐานเบื้องต้น เช่น Unsafe act หรือ Unsafe condition
- ทราบตัวอย่างสาเหตุยอดนิยมที่ระบุโดยสื่อ Social, โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เจ้าหน้าที่ เช่น ฝนตก ถนนลื่น เบรกแตก หลับใน ถนนไม่มาตรฐาน โค้งไม่รับ ฯลฯ
-
ระบุสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ ประกอบด้วย 8 สาเหตุ

หลักสูตร: 2 วัน
ค่าธรรมเนียมวิทยากร: 72,000 บาท


D. Third Party Investigation บริการสอบสวนการเกิดอุบัตเหตุหรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมหนทางแก้ไขปรับปรุง การลงมือปฏิบัติตามการแก้ไขปรับปรุง ติดตามและยืนยันผลการแก้ไขปรับปรุง ... สาเหตุที่แท้จริงจะนำไปสู่หนทางแก้ไขป้องกันที่เหมาะสมได้ผลยั่งยืน

สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานที่ของลูกค้า
ระยะเวลา: 1 - 2 วัน
ค่าธรรมเนียม: วันละ 36,000 บาท