JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

Train the Driver

Train the Driver: อบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) สำหรับผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่แล้ว ระยะเวลาอบรมรุ่นละ 1 - 2 วันขึ้นอยู่กับลักษณะรถ ลักษณะงานและความจำเป็นของแต่ละธุระกิจ อบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติขับในถนนจริง มีบริการ 2 หลักสูตรคือหลักสูตรขั้นสูง (Advanced defensive driving) และหลักสูตรธรรมดาบรรยายเฉพาะภาคทฤษฏีอย่างเดียว (Theory of defensive driving)

หลักสูตรขั้นสูง (Advanced Defensive Driving):
      ภาคทฤษฏี: วิทยาการบรรยายความรู้การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ กิจกรรมแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์คลิป/ภาพ/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อระบุสาเหตุและถอดบทเรียนจากแต่ละอุบัติเหตุเพื่อการเรียนรู้และนำไปใช้ป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเหมือนตัวอย่าง
 
      ภาคปฏิบัติ: ออกฝึกขับภาคปฏิบัติในถนนจริง ใช้ความเร็วตามกฎหมาย ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบแนวทางวิธีการปฏิบัติเพื่อขับอย่างไรให้มีความปลอดภัย ภาคปฏิบัติจะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยมีการประเมินและแนะนำวิธีปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน

      จำนวนผู้เข้าอบรมภาคปฏิบัติ: 3 คนต่อรุ่น ค่าวิทยากรวันละ 13,500 บาท

      คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: มีใบขับขี่ มีประสบการณ์ขับรถไม่น้อยกว่า 2 ปีและสามารถขับรถได้อย่างคล่อง*

      รถยนต์สำหรับฝึกภาคปฏิบัติขับในถนนจริง: ใช้รถนั่งส่วนบุคคลหรือรถตู้ที่มีเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่ง

*หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมขับไม่คล่องหรือมีความเสี่ยง วิทยากรจะไม่อนุญาตให้เป็นผู้สังเกตุการณ์ขับ

 

หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันเฉพาะภาคทฤษฏี: ผู้เข้าฟังไม่เกิน 30 ท่าน ค่าวิทยากรวันละ 25,000 บาท ราคานี้รวมใบประกาศนียบัตรและ Soft file ประกอบการบรรยาย
 
เนื้อหาหลักสำหรับการบรรยาย ใช้หลักสูตรมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรของต่างประเทศ อเมริกา อังกฤษและออสเตรเลีย "หลักสูตรของเราทันสมัยเนื้อหาแน่นครอบคลุมทุกประเด็น" นำไปใช้ได้ทั้งการขับขี่รถยนต์ทุกชนิดรวมทั้งรถจักรยานยนต์
กิจกรรมประกอบการบรรยาย เช่น workshop ถอดบทเรียนอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม การตรวจรถเบื้องต้น ทดสอบสมรรถนะลานสายตา สาธิตจุดบอด (Blind spot) พื้นที่บอด (Blind areas) สาธิตการถอยหลัง และอื่น ๆ
 

 
 

 
 
กรุณาเข้า สู่ระบบ ก่อนทำการเขียนข้อความ