JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

หลักสูตร Defensive Driving การขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ:

A. อบรมผู้ขับรถ (Train the Driver) หลักสูตร Advanced: จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 3 คนต่อวันต่อรุ่น ค่าธรรมเนียม 6,800 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก (หลักสูตรนี้สอนโดย Certified Advanced Defensive Driving Instructor ที่เคยได้รับการ Certified จากสถาบัน Smith System ประเทศอเมริกาโดยตรง) หลักสูตร In house 

วัตถุประสงค์หลักสูตร Advanced: เพื่อแนะนำวิธีขับเชิงป้องกันอุบัติเหตุขั้นพัฒนา (Advanced) คล้ายบริษัทระดับสากลในประเทศไทยใช้อบรมพัฒนาพนักงานขับรถ โดยอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติขับในถนนจริง

แผนการอบรม:
- 8:30 - 12:00 ภาคทฤษฏีสำหรับหลักสูตร Advanced
- 13:00 - 16:00 ภาคปฏิบัติออกขับในถนนจริง
- สรุป ถาม-ตอบ 
- มอบใบประกาศนียบัตรได้สำเร็จการอบรม

อุปกรณ์การสอน:ผู้จ้าง
- จัดเตรียมรถ 4 ที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- จัดเตรียมสถานที่และเครื่องฉาย

 
------------------------------

B. อบรมผู้ฝึกอบรม (Train the Trainer) หลักสูตร 24 ช.ม. สำหรับผู้มีประสบการณ์: รุ่นละไม่เกิน 3 คน ค่าธรรมเนียม 36,000 บาท (In house, Public) ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ Trainer ได้เพิ่มความรู้ ความสามารถและเทคนิคสำหรับการเป็น Trainer อย่างมืออาชีพ

แผนการอบรม:
8:00 - 17:00 ทุกวัน

- ภาคทฤษฏี
- ภาคฝึกสอน/ฝึกนำเสนอ
- ภาคปฏิบัติ Commentary Driving
- ฝึก Coaching และ Feedback
- ฝึกทำหลักสูตรอบรม (Training syllabus)
- มอบคู่มือการสอนและเอกสารอ้างอิงหลักสูตร 2 เล่ม
- มอบประกาศนียบัตรได้สำเร็จการอบรม

อุปกรณ์การสอน: ผู้จ้างเตรียม;
- สถานที่
- รถสำหรับฝึกภาคปฏิบัติ
- อื่น ๆ ที่จำเป็น

 
--------------------------

C. อบรมผู้ฝึกอบรม (Train the Trainer) หลักสูตร 40 ชั่วโมง: รุ่นละไม่เกิน 3 คน ค่าธรรมเนียม 60,000 บาท (In house, Public) ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ Trainer ได้เพิ่มความรู้ ความสามารถและเทคนิคสำหรับการเป็น Trainer อย่างมืออาชีพ

แผนการอบรม: 8:00 - 17:00 ทุกวัน
- ภาคทฤษฏี
- ภาคฝึกสอน/ฝึกนำเสนอ
- ภาคปฏิบัติ Commentary Driving
- ฝึก Coaching และ Feedback
- ฝึกทำหลักสูตรอบรม (Training syllabus)
- มอบคู่มือการสอนและเอกสารอ้างอิงหลักสูตร 2 เล่ม
- มอบประกาศนียบัตรได้สำเร็จการอบรม

อุปกรณ์การสอน: ผู้จ้างเตรียม;
- สถานที่
- รถสำหรับฝึกภาคปฏิบัติ
- อื่น ๆ ที่จำเป็น
-----------------------------
 
D. อบรมผู้ขับรถ (Train the Driver) หลักสูตร ภาคทฤษฏี: จำนวนผู้ฟังไม่เกิน 30 คน (เกิน 30 คิดเพิ่มคนละ 150 บาท) ค่าธรรมเนียมวิทยากรวันละ 12,000 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
แผนการอบรม:
บรรยาย:
หัวข้อพื้นฐานทั่วไป: หลักคิดการขับเชิงป้องกัน หลักการตรวจรถแบบ BE WAGON, PTI, การเตรียมความพร้อมก่อนขับรถ การใช้ระบบบังคับเลี้ยว (พวงมาลัย) การใช้ระบบห้ามล้อ การทรงตัว การเข้าโค้ง การแซง การสลับช่องทาง การเลี้ยวรถ การกลับรถ และอื่น ๆ
หัวข้อการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ: หลักการมอง หลักการเว้นระยะห่าง หลักการมองกระจก หลักการวางตำแหน่งรถ หลักการสื่อสารกับรถคันอื่นด้วยสัญญาณแตร สัญญาณมือ หลักการถอยหลัง พื้นที่บอด จุดบอด ความเหนื่อยล้า และอื่น ๆ 
- สาธิต สรุป ทำแบบประเมินผล ถาม - ตอบ
- มอบใบประกาศนียบัตรได้เข้าร่วมการอบรม


หมายเหตุ:
- หลักสูตร A,B,C อบรมโดยวิทยากร Advanced Defensive Driving Instructor เคยผ่านการรับรองจากสถาบัน Smith System Driver Improvement Institute, Texas ประเทศอเมริกา
- ค่าธรรมเนียมการอบรม จ่ายล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน โอนเข้าบัญชีธนาคาร
- ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------