JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

Defensive Driving Instructor: วิทยากรอบรมการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุระดับมืออาชีพ

                                      
หลักการและเหตุผล
     องค์ประกอบสำคัญสำหรับผู้เป็นวิทยากรหรือ Trainer มีหลากหลายประการ จะอย่างไรก็ตาม คุณสมบัติพื้นฐานที่ควรมีสำหรับการเป็นผู้สอนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยควรประกอบด้วย เช่น
- มีเป้าหมายอยู่ในใจตลอดว่า "เป็น Trainer เพื่อการเปลี่ยนแปลง"
- มีจรรยาบรรณ และเป็นตัวอย่างที่ดีตลอดเวลา
- มีความรู้และศึกษาค้นคว้าใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
- มีความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้และจดจำของมนุษย์
- มีความสามารถในการนำเสนอ การบรรยาย การอธิบาย การสาธิต การประเมิน
- รู้จักวิธีการกล่าวชมในเชิงบวกเพื่อให้กำลังใจและการแนะนำแทนการตำหนิ
- รู้จักวิธีการวางแผนการสอนการอบรมอย่างเป็นระบบ
- รู้จักวิธีการเขียนรายงานการประเมินผลการอบรม
"Advanced defensives สอนคุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้อย่างละเอียดกระทั่งมั่นใจว่าผู้เรียนกับเราสามารถปฏิบัติได้ทุกคน เข้าใจและมีความรู้อย่างถ่องแท้เพื่อพร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรหรือ Trainer ที่สามารถสอนถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้"
 
รูปแบบและวิธีการอบรม:
  • ทฤษฏี (Theory): เรียนวิชาพื้นฐานการเป็นวิทยากร วิชาเฉพาะและฝึกการสอนภาคทฤษฏี
  • ภาคปฏิบัติ (Practical): เรียนเทคนิคฝึกการสอน การสาธิต การแนะนำ การประเมินตามรูปแบบมาตรฐานการอบรมต่างประเทศเน้นการเรียนรู้โดยกระบวนการฝึกภาคปฏิบัติ (Active learning)

  

ระยะเวลาอบรม: 40 ชั่วโมง (5 วันต่อเนื่อง)
จำนวนผู้เข้าอบรม: 1 - 3 ท่านต่อรุ่น กรณีใช้รถนั่งส่วนบุคคล 4 ที่นั่งและ 4 คนกรณีใช้รถตู้หรือ SUV
ราคา: 150,000 บาท *** Promotion พิเศษช่วงนี้เท่านั้น ***
ใบประกาศนียบัตร: มีใบประกาศรับรองผลการอบรม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
  • มีใบขับขี่และประสบการณ์ขับรถไม่น้อยกว่า 2 ปี และสามารถขับรถได้คล่อง
  • สามารถนำเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานได้
  • มีเวลาอบรมต่อเนื่องครบหลักสูตร 40 ชั่วโมง
  • สุขภาพสมบูรณ์ ไม่บกพร่องทางสายตาและการมองเห็น
***** หมายเหตุ: ภาคปฏิบัตในถนนจริงใช้รถตู้หรือรถนั่งส่วนบุคคลเท่านั้น*****
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จองวันอบรมและชำระเงิน: จองอบรมล่วงหน้า 30 วัน โอนเงินมัดจำ 10% เข้าบัญชีธนาคาร และชำระส่วนที่เหลือวันอบรม ใบเสร็จรับเงินใช้สำเนาบัตรประชาชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 061-8361114
 
ค่าเดินทางวิทยากร:  ระยะทางเกิน 80 กม. บวกค่าเดินทางทางรถยนต์กิโลเมตรละ 11 บาทหรือทางอากาศและค่าที่พักตามจริง ราคายังไม่รวมค่าเช่ารถ (กรณีผู้อบรมไม่มีรถ)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุงข้อมูลและโปรโมชั่นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า